با استفاده از این سرویس شما می توانید به یکی از کاربران پذیرش ۲۴ (بیمار یا پزشک) کمک کنید مشکلات خود را در استفاده از پذیرش ۲۴ حل کند یا در مورد سوالاتش در استفاده از سیستم با او همفکری کنید.

برای پیوستن به این سیستم تنها کافیست که فرم زیر را تکمیل کنید. در صورت وجود درخواست کمکی منطبق با شرایطی که شما در فرم تعیین می کنید، بین شما و کاربر مورد نظر تماس امن (بدون در اختیار قرار دادن شماره شما) برقرار خواهد شد.