برنامه باگ بانتی پذیرش 24

برنامه باگ بانتی (شکارچی باگ) یعنی چه؟

برنامه باگ بانتی پذیرش 24، با همکاری کاربران پذیرش 24 به کشف باگ های پذیرش 24 می پردازد. در این برنامه کاربران می توانند باگ هایی که هنگام استفاده از پذیرش 24 با آن مواجه می شوند را گزارش کنند.

این برنامه محدود به متخصصین نیست و کلیه کاربران می توانند باگ های امنیتی، ظاهری و عملکردی پذیرش 24 را گزارش کنند.

با گزارش باگ های پذیرش 24 به کلیه کاربران این پلتفرم که بخش بزرگی از هموطنانمان را شامل می شوند کمک می کنید با اطمینان بیشتر و کیفیت بهتر از خدمات حوزه سلامت بهره مند شوند.

همچنین متخصصین و شکارچیان باگ می توانند با گزارش یک تا سه باگ امنیتی که به تایید تیم پذیرش 24 برسد، وارد برنامه خصوصی گزارش باگ پذیرش 24 شوند و در قبال گزارشات خود پاداش نقدی دریافت کنند.

کلیه باگ های امنیتی، ظاهری و عملکردی در محدوده دامنه paziresh24.com و زیردامنه های آن را می توانید گزارش کنید. گزارشات مربوط به دامنه اصلی از امتیاز بالاتری برخوردار هستند.

در صورتی که شخصا در هنگام استفاده از پذیرش 24 با مشکلی مواجه شده اید و مایلید مشکل شما توسط تیم پشتیبانی بررسی شود، از بخش مربوط به خود (بیمار، پزشک یا مراکز درمانی) استفاده کنید.

دقت کنید که گزارشات ثبت شده در این بخش توسط تیم فنی بررسی شده و پاسخ به آن تا یک هفته زمانبر خواهد بود.

برای مشاهده پاسخ گزارش قبلی خود از دکمه زیر استفاده کنید:

برای ثبت گزارش باگ در پذیرش 24 بر روی دکمه زیر کلیک کنید.