🟥 شما در حال گفتگو با نسخه آزمایشی دستیار پزشکی هوش مصنوعی پذیرش ۲۴ هستید. توجه داشته باشید که این گفتگو صرفا یک مشاوره اولیه است و به هیچ عنوان جایگزین گفتگو با پزشک نیست. در به کار بستن توصیه های هوش مصنوعی، احتیاط لازم را به عمل آورید.